THE DESIGN

הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20
הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20 הדמית פרויקט מרים החשמונאית 10.20

הגישה העיצובית בפרויקט ממזגת בין הפנים ובין החוץ, מתוך פילוסופיית ה-Total Design: חתירה לטון עיצובי אחיד בכל חלקי הפרויקט, באמצעות פשטות אלגנטית מאופקת וקווים מסודרים – החל מהקפדה על החומרים, דרך בחירת החלונות והתאורה ועד תכנון הצמחייה בקומת הכניסה. בנוסף, בעיצוב המתחם הוטמעו אלמנטים המתייחסים לאקלים התל אביבי..., ביניהם ה-Brise soleil (״שובר שמש״ בצרפתית), אלמנט הצללה אנכי היוצר הפחתה של האור שבא מבחוץ והיווצרות חום בתוך הבניין. לאורך כל הבניין אלומיניום טבעי, ובקומות הפנטהאוסים העליונות ויטרינות היוצרות חזית אוורירית ושקופה מעל לקומות הטיפוסיות, השומרות על קנה המידה והפרופורציות המרקמיות של הרחוב. בלובאי הכניסה נבחרו בקפידה אבנים בגוון אפרפר, תוך שמירה על נראות אבן טבעית – שפה סולידית הנאמנה לאופיים הטבעי של החומרים, היוצרת בהם מראה על-זמני.

קרא עוד »